W trosce o jakość obsługi preferujemy kontakt mailowy, ze względu na obsługę dużej ilości klientów stacjonarnych kontakt telefoniczny może być utrudniony. Prosimy o wyrozumiałość. Zespół IBATH

Polityka prywatności

INFORMACJA O RZETELNYM PRZETWARZANIU DANYCH („POLITYKA PRYWATNOŚCI STRONY IBATH.PL”)

Kim jesteśmy

Administratorem danych osobowych, podanych przez Państwa w związku z korzystaniem
z określonych funkcjonalności serwisu ibath.pl  (dalej jako „Serwis”) jest IBATH Ł. BOGUMIŁ,
A. PIOTROWSKI, M. ZIELIŃSKI SPÓŁKA CYWILNA z siedzibą w Warszawie (00-716), ul. Bartycka 26/16A, NIP: 125-16-97-826, REGON 384303540 (dalej jako „iBath”).

Państwa prywatność

Podczas kontaktów z Państwem, zbierzemy i będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe.
Dane osobowe obejmują wszelkie informacje, dzięki którym możemy Państwa zidentyfikować jako konkretną osobę, np. imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej lub numer telefonu.

Zależy nam na ochronie Państwa prywatności. Państwa dane osobowe zostaną przez nas wykorzystane zgodnie z wszelkimi obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami związanymi z ochroną danych i prywatnością, w tym zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „ogólne rozporządzenie o ochronie danych” lub „RODO”).

Jakie informacje zbieramy?

Zbieramy następujące rodzaje informacji:

(a) Informacje, które zbieramy podczas rejestracji konta w Serwisie

Podczas rejestracji w Serwisie poprosimy Państwa o kilka informacji, w tym:

 • imię i nazwisko;
 • adres pocztowy; (Ulica, numer domu, nr mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj);
 • adres poczty elektronicznej (e-mail);
 • numer telefonu komórkowego;
 • hasło – proszę przechowywać je w bezpiecznym miejscu;
 • czy chcą Państwo otrzymywać od nas informacje pocztą elektroniczną, SMS-em, pocztą tradycyjną lub przez telefon.

W przypadku korzystania przez Państwa z możliwości rejestrowania się w Serwisie z poziomu serwisu społecznościowego Facebook lub przez konto Google, iBath otrzymuje z tych serwisów Państwa adres e-mail oraz imię i nazwisko, jeśli zostały one udostępnione. W razie zaistnienia takiej konieczności dane użytkowników mogą zostać udostępnione podmiotom upoważnionym
na podstawie przepisów prawa.

(b) Informacje, które zbieramy na temat tego, jak korzystają Państwo z naszego portalu i aplikacji

Jeżeli dokonają Państwo u nas zakupów, będą przeglądać naszą stronę lub strony innych organizacji, na których znajdują się nasze reklamy lub będą korzystać z naszych aplikacji, zbierzemy następujące informacje:

 • informacje na temat wszelkich używanych przez Państwa urządzeń (w tym dane producenta, model, system operacyjny, adres IP, rodzaj przeglądarki;
 • wybrane produkty;
 • pliki cookies i informacje na temat Państwa zachowań w sieci i historii wyszukiwania podczas korzystania z naszej strony i aplikacji, Państwa lokalizację oraz informacje o kliknięciu naszych reklam (w tym tych, które wyświetlane są na stronach innych organizacji);
 • szczegóły dotyczące zakupów zrobionych u nas;
 • zdjęcia, które przesłali Państwo na naszą stronę, platformy mobilne i aplikacje.

W przypadku założenia konta w naszym Serwisie, będziemy mogli powiązać informacje zebrane
na Państwa temat przed założeniem konta oraz przyszłe informacje zebrane przez nas po jego założeniu.

Dlaczego prosimy o podanie tych informacji?

 • Kiedy składają Państwo zamówienie, potrzebne nam są Państwa dane kontaktowe, abyśmy mogli wykonać zamówienie. Mogą Państwo przeglądać naszą stronę, nie udostępniając
  nam żadnych wymienionych wyżej informacji. Kiedy będą Państwo chcieli złożyć zamówienie
  w ramach naszego Serwisu, poprosimy o zalogowanie się lub rejestrację, tak aby mogli Państwo otworzyć swój profil Klienta, przesyłać i zapisywać obrazy oraz zapisywać historię przeglądania i preferencje, uzyskując do nich dostęp z każdego urządzenia.
 • Będziemy prosić o informacje lub zbierać je, kiedy skorzystają Państwo z oferowanych przez nas usług wsparcia klienta, w tym rozmów telefonicznych, komunikatorów internetowych
  i rozmów wideo.
 • Poprosimy Państwa o zgodę na przesyłanie materiałów marketingowych i promocyjnych. Udzieloną przez Państwa zgodę można w dowolnej chwili wycofać poprzez wysłanie e-mail na adres .
  Zaznaczamy, że nie muszą Państwo udzielać zgody, aby móc korzystać z Serwisu.

Jak wykorzystujemy Państwa dane osobowe?

Na mocy obowiązujących przepisów prawa, jesteśmy zobowiązani podać „podstawę prawną przetwarzania”, tj. poinformować Państwa, na jakiej podstawie możemy korzystać z dotyczących Państwa informacji; stosowne informacje na ten temat znajdują się również poniżej.
Postawą prawną przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych jest:
(a) Państwa dobrowolna i świadoma zgoda na przetwarzanie dotyczących Państwa danych osobowych lub
(b) konieczność przetwarzania takich danych w związku z wykonywaniem zawartej z Państwem umowy lub
(c) nasze prawnie uzasadnione interesy (w takim przypadku wyjaśnimy jakie to interesy).

Podstawa prawna przetwarzania

Dane, które Państwo podają rejestrując się w serwisie, a które są niezbędne dla realizacji wysyłki przetwarzamy na podstawie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Musimy znać Państwa dane osobowe tj. imię, nazwisko, adres i numer telefonu abyśmy mogli przesłać towar oraz co najmniej adres e-mail, aby mogli Państwo skorzystać z naszych usług, a my byśmy mogli się z Państwem skontaktować.
Dane są przetwarzane również w przypadku wypełnienia obowiązku prawnego takiego jak zwrot
lub reklamacja (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Dane, które podają Państwo dobrowolnie dla celów marketingowych, są przez nas przetwarzane
na podstawie Twojej zgody, która w każdej chwili może zostać cofnięta (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Dane, które podają Państwo dobrowolnie, wykorzystujemy także dla celów statystycznych. Podstawą ich przetwarzania jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Musimy wiedzieć co dzieje się w naszym serwisie a ponadto dzięki zebranym informacjom stale go ulepszamy.

Dane przetwarzamy również w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony
przed nimi. Podstawą prawną przetwarzania jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na ochronie naszych praw.

Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?

Na mocy obowiązujących przepisów prawa możemy przechowywać Państwa dane osobowe nie dłużej, niż jest to konieczne do zrealizowania celów, dla których je wykorzystujemy.
Okres, przez których przechowujemy Państwa dane osobowe zostanie ustalony w oparciu o szereg kryteriów obejmujących cele, w jakich wykorzystujemy dane, ilość i wrażliwość danych, potencjalne ryzyko związane z nieupoważnionym wykorzystaniem lub ujawnieniem danych oraz nasze zobowiązania wynikające z przepisów prawnych i nadzorczych. Bardziej szczegółowe informacje dotyczące okresu przechowywania przez nas Państwa danych osobowych znajdują się w regulaminach poszczególnych usług świadczonych przez spółkę iBath.

Komu przekazujemy dane osobowe?

Aby zapewnić najwyższą jakość usług, korzystamy z usług zewnętrznych dostawców. Naszych partnerów dobieramy niezwykle starannie. Poniżej przedstawiamy kategorię podmiotów, którym dane przekazujemy:

– firmom kurierskie;

– systemom wystawiania opinii;

– systemom sprawnej obsługi zwrotów i reklamacji;

– firmom hostingowym;

– systemom komunikacji z klientami;

– systemom płatności i bankom;

– podmiotom świadczącym usługi księgowe, prawne, audytowe, konsultingowe,

– dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych,

– właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

Linki do stron zewnętrznych
Możemy zawierać porozumienia ze stronami trzecimi, które umożliwią Państwu dostęp do stron internetowych lub aplikacji (takich jak odtwarzacze plików wideo) takich stron trzecich bezpośrednio poprzez nasze własne strony lub aplikacje. Każda strona trzecia stosuje swoją własną politykę przetwarzania danych osobowych i korzystania z plików ,,cookies’’ podczas używania jej stron
lub aplikacji, w związku z czym zachęcamy do zapoznania się z polityką prywatności i polityką plików ,,cookies’’ takiej strony trzeciej.

Zwracamy Państwa uwagę na fakt, że serwisy internetowe i aplikacje stron trzecich są poza naszą kontrolą. Klikając linki prowadzące do takich stron lub uzyskując dostęp do takich aplikacji, opuszczają Państwo kontrolowaną przez nas strefę. Nie ponosimy odpowiedzialności moralnej
ani prawnej za wszelkie kwestie wynikające z wykorzystywania Państwa danych przez strony trzecie (w tym danych osobowych).

Przekazywanie danych podmiotom spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego

Możemy przekazać dane osobowe również odbiorcom mającym siedzibę poza Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG). W tym przypadku przed przekazaniem danych zapewniamy, by istniał
u odbiorcy odpowiedni poziom ochrony danych. Przekazujemy dane osobowe poza EOG tylko wtedy, gdy jest to konieczne.

Profilowanie

Na naszej stronie działa także automatyczny system, który pomaga nam jak najlepiej dopasować
do Państwa naszą ofertę. Nie podejmujemy automatycznych decyzji, które mają wpływ na Państwa prawa. Chcemy po prostu by nasza oferta została skierowana właśnie do Państwa.

Bezpieczeństwo danych osobowych

Przestrzegamy ścisłych procedur bezpieczeństwa dotyczących przechowywania i ujawniania danych osobowych użytkownika, których celem jest również ochrona danych przed przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem. Dostarczane nam dane są chronione przy pomocy technologii SSL (Secure Socket Layer). SSL to branżowy standard szyfrowania informacji osobowych oraz danych kart kredytowych umożliwiający ich bezpieczny transfer w Internecie. Na bieżąco prowadzimy analizę ryzyka w celu zapewnienia, aby dane osobowe przetwarzane były w sposób bezpieczny zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie,
w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Dbamy by wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników.

Podejmujemy wszelkie niezbędne działania, by także nasi podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na nasze zlecenie.

Prawa użytkowników serwisu

Mają Państwo prawo wnioskować, abyśmy:

 • potwierdzili jakie dane osobowe dotyczące Państwa przechowujemy i udostępnili Państwu kopię tych danych;
 • sprostowali wszelkie nieprawidłowe dane osobowe;
 • usunęli Państwa dane osobowe, jeżeli nie ma uzasadnionego powodu dalszego
  ich przechowywania;
 • tymczasowo wstrzymali wykorzystywanie dotyczących Państwa danych osobowych, jeżeli kwestionują Państwo nasze prawo do ich wykorzystywania;
 • przestali używać Państwa danych osobowych, chyba, że podamy uzasadniony powód,
  dla którego musimy nadal przechowywać te dane, np. w celu utrzymania gwarancji produktu;
 • przestali używać Państwa danych osobowych w celu wysyłania Państwu materiałów marketingowych;
 • udostępnili Państwu przekazane nam przez Państwa dane osobowe w ustrukturyzowanym
  i powszechnie używanym formacie elektronicznym lub przesłali takie informacje bezpośrednio innej firmie jeżeli jest to techniczne możliwe. Powyższy zapis stosuje się,
  kiedy używamy Państwa danych osobowych na podstawie Państwa zgody lub dlatego, że jest to konieczne w celu wykonania zawartej z Państwem umowy (patrz sekcja powyżej à
  Jak wykorzystujemy Państwa dane osobowe?)

Chcemy upewnić się, że Państwa dane osobowe, które przechowujemy oraz Państwa preferencje dotyczące sposobu kontaktu są precyzyjne i aktualne. Jeżeli jakiekolwiek informacje są niepoprawne, prosimy o kontakt (szczegóły poniżej), abyśmy mogli je poprawić.

Przysługuje Państwu również prawo do złożenia skargi w organie nadzorczym, jeżeli nie są Państwo zadowoleni ze sposobu, w jaki postępujemy z Państwa danymi osobowymi. Mogą się Państwo skontaktować z organem nadzorczym pod następującym adresem:

Urząd Ochrony Danych Osobowych

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

tel. 22 531 03 00

fax. 22 531 03 01

Jak można się z nami skontaktować?

Aby uaktualnić Państwa dane lub poprosić o kopię Państwa danych osobowych,
bądź w przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących ochrony danych osobowych prosimy o kontakt:

Ochrona prywatności

Spółka Ibath traktuje ochronę prywatności, w tym ochronę Państwa danych osobowych priorytetowo i dokłada wszelkich starań, aby prywatność ta była chroniona. Właściciel Serwisu stosuje wszelkie środki ostrożności, aby przekazywane przez użytkowników Serwisu dane osobowe były chronione przed utratą, zniszczeniem, ujawnieniem, dostępem osób niepowołanych lub niewłaściwym wykorzystaniem danych. Odpowiednimi działaniami użytkownicy mogą przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa swoich danych osobowych w Internecie (m.in. poprzez częstą zmianę hasła dostępowego, stosowanie w nich kombinacji liter i cyfr). Dane osobowe podawane podczas rejestracji w Serwisie oraz dane służące do logowania są zabezpieczone podczas przesyłania drogą elektroniczną za pomocą kryptograficznych środków ochrony danych osobowych (protokół https).

Przesyłanie informacji przez Internet nie jest do końca bezpieczne; związane z tym ryzyko wstępuje powszechnie w całej sieci i nie dotyczy konkretnie naszych usług. Właściciel serwisy nie może zagwarantować bezpieczeństwa Państwa danych (w tym danych osobowych) przesyłanych
do naszych serwisów; wszelkich czynności przesyłania dokonują Państwo na własne ryzyko.

Powinni Państwo zabezpieczyć się przed nieuprawnionym dostępem do Państwa hasła i urządzenia komputerowego. Prosimy pamiętać o wylogowaniu się i zamknięciu przeglądarki po zakończeniu sesji. Pomoże to Państwu zabezpieczyć się przed dostępem innych osób do Państwa danych osobowych w przypadku dzielenia się swoim urządzeniem komputerowym lub używania urządzenia komputerowego w miejscu publicznym takim jak biblioteka lub kawiarenka internetowa.

Zmiana polityki prywatności

Wszelkie zmiany do Polityki Prywatności będą publikowane na stronie internetowej ibath.pl i będą obowiązywać od daty ich publikacji jedynie na przyszłość.

Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek wątpliwości, pytania lub chcielibyście Państwo uzyskać więcej informacji prosimy o pisanie pod adres: . Na wszystkie pytania bardzo chętnie odpowiemy.